مناقصه و مزایده

آگهی مزایده

با استناد به مصوبه شماره ۹۴/۰۹ شورای محترم اسلامی شهر در جهت رفاه حال شهروندان و ارائه خدمات بهتر ، این شهرداری در نظر دارد کلیه غرفه های میدان میوه تره بار واقع در روبروی بانک صادرات را از طریق مزایده با قیمت پایه ماهیانه پنج میلیون ریال برای مدت یک سال واگذار نماید ، متقاضیان می توانند تقاضا به ...

ادامه مطلب »

آگهی مناقصه

واگذاری امور خدمات شهری و فضای سبز شهرداری عمـادده در اجرای بـودجـه مصوب ۱۳۹۴ و مصوبه شماره ۱۲۳/ش/۱۳۹۴ شــورای اسلامی شهر عمـادده در نظر دارد امـور فضـای سبز و تنظیف و پسماند و قسمتی از امور اداری و سایر شرایط در اسناد مناقصه به مدت یـک سال از ابتدای تیر ماه ۱۳۹۴ را از طریق منـاقصه عمومـی به بخش خصوصی ...

ادامه مطلب »
theme