واگذاری خدمات شهری و فضای سبز به بخش خصوصی

شهرداری عمادده درنظر دارد باستناد مجوز شورای اسلامی شهر کلیه امور خدمات شهری ،فضای سبز ،تنظیف پسماند و … را از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید .

 • مبلغ برآورد ماهانه با احتساب سود برابر ۴۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال میباشد.
 • میزان سپرده شرکت در مناقصه مبلغ ۲۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال میباشد.
 • مهلت قبول پیشنهاد تا زمان ۱۰ روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم میباشد.
 • زمان گشایش پاکت ها پنج شنبه ۲۰/۰۲/۹۷ است.
 • شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مجاز و مختار میباشد
 • به پیشنهادهای مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهادهایی ک پس از مهلت مقرر ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
 • نظارت بر حسن انجام کار بر عهده خدمات شهری و امور اداری شهرداری می باشد.
 • مدت اجرا از اول خرداد ۱۳۹۷ می باشد.
 • حق فسخ در تمامی قراردادها درصورت عدم انجام تعهدات مجری برای کار فرما محفوظ است.
 • پرداخت صورت وضعیت هرماه پس از تاییده نمره اعلام شده از طرف واحد  امور اداری و خدمات شهری می باشد.
 • شرکت موظف است یک نفر جهت انجام امور اداری و ناظر بر کارهای محوله خود که باید به تایید واحد کارگزینی برسد را در شهر عمادده معرفی نماید.

لذا از تمام شرکت ها و پیمان کاران واجدالشرایط دعوت میگردد جهت دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهادات خود به امور اداری شهرداری عمادده مراجعه و یا اینجا کلیک نمایند.

نوبت اول : ۲۸/۰۱/۹۷

نوبت دوم ۰۸/۰۲/۹۷

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

theme