مناقصه آسفالت

به نام خدا

آگهی مناقصه

با استناد به مصوبه شورای اسلامی شهر عمادشهر ،این شهرداری در نظر دارد نسبت به انجام عملیات آسفالت  معابر سطح شهر به میزان تقریبی   25000متر مربع  اقدام نماید لذا از کلیه پیمانکاران واجدالشرایط تقاضا میشود جهت دریافت اسناد مناقصه به شهرداری عمادده مراجعه و قیمت پیشنهادی خود را به صورت دستی در پاکت های سر بسته و ممهور به این شهرداری ارائه نمایند.

  1. مبلغ سپرده شرکت در مناقصه به میزان ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال میباشد.
  2. ارائه سپرده به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی و یا واریز وجه به حساب سپرده  0108305576008 به نام شهرداری عمادشهر نزد بانک ملی قابل قبول میباشد.
  3. سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد در شهرداری به امانت خواهد ماند.
  4. چنانچه نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
  5. هزینه مربوط به درج آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.( که پیمانکار قبل از عقد قرارداد باید پرداخت نماید.)
  6. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .
  7. سایر اطلاعات در اسناد مناقصه شهرداری موجود است.
  8. تاریخ گشایش پاکت ها در مورخه ۲۹/۰۴/۹۸ راس ساعت ۱۲ در دفتر شهردار میباشد
  9. مدارک در سه پاکت حاوی : الف ) ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی به حساب سپرده شهرداری  ب) کپی مدارک  شناسایی و ثبت شرکت ، اساسنامه ، گواهی صلاحیت ایمنی گواهی صلاحیت پیمانکاری ، تصویر آگهی روزنامه درخصوص دارندگان امضای مجاز و…   ج) برگ استعلام بهاء . به صورت در بسته و ممهور به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایید./
  10. زمان دریافت پاکت ها از تاریخ نشر آگهی تا پایان نوبت دوم میباشد.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

theme