*آگهی مرحله اول مزایده فروش۸قطعه زمین مسکونی شهرداری*

 

 

 

 

باسمه تعالی

*آگهی مرحله اول مزایده فروش۸قطعه زمین مسکونی شهرداری*

شهرداری عمادشهر در نظر دارد به استناد به صورتجلسه شماره   13  شورای اسلامی شهر عمادشهر و صورتجلسه کمیته تطبیق فرمانداری لارستان  به شماره  ص/۹۹/۳۱۳۸/۵۶۵۳ ،نسبت به فروش ۸ قطعه زمین مسکونی واقع در شهرک فاز ۳  به شرح جدول ذیل اقدام نماید لذا از کلیه متقاضیان  تقاضا میشود جهت دریافت اسناد مزایده به شهرداری عمادشهر  مراجعه و قیمت پیشنهادی خود را به صورت دستی در پاکت های سر بسته و ممهور به این شهرداری ارائه نمایند.
ارائه سپرده به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی و یا واریز وجه به حساب سپرده  0108305576008 به نام شهرداری عمادشهر نزد بانک ملی قابل قبول میباشد.
۲٫ چنانچه نفرات اول تا سوم حاضر به قرارداد نباشند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
۳٫ هزینه مربوط به درج آگهی به عهده برنده مزایده میباشد.( که برنده مزایده  قبل از عقد قرارداد باید پرداخت نماید.)
۴٫ شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
۵٫ تاریخ گشایش پاکت ها در مورخ۱۶/۱۲/۹۹راس ساعت ۱۲ در دفتر شهردار میباشد
۶٫ آخرین مهلت جهت تحویل اسناد مربوط به مناقصه تا مورخه ۱۴/۱۲/۹۹راس ساعت ۱۳:۰۰ می باشد.

مرحله اول :  

نوبت اول : ۲۸/۱۱/۹۹                           نوبت دوم :۰۵/۱۲/۹۹

*روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی عمادشهر*

کانال شهرداری عمادشهر(۱)
https://chat.whatsapp.com/HI2a6Srfvc4Dwp0zoy078a

کانال شهرداری عمادشهر(۲)
https://chat.whatsapp.com/Fec3e3NUwBOJWrttXERKbs

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

theme